top of page
Businessmen

SKYDDA

DINA TILLGÅNGAR

Specialiserad på säkerhetsledning och behandling av operativa säkerhetsrisker.

practice_areas

VERKSAMHETSOMRÅDEN

INTERIMSLEDNING

Vi förser dig med säkerhetsledning och interimschef medan du rekryterar. Eller CSO för uthyrning om du inte vill ha en anställd.

SÄKERHETSCOACHING

 

Vi hjälper dig att utveckla ditt säkerhetsteam och din arbetsledning.

UTREDNINGAR

 

Vi hjälper dig med allt från utredningar av dina säkerhetsincidenter, bakgrundskontroll, due diligence till att sätta upp ett program mot bedrägerier.

SÄKERHETSMEDVETENHET

Vi hjälper dig att utveckla ditt program för säkerhetsmedvetenhet tillsammans med e-learning för din personal.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi har resurser som till exempel för att skapa ett ledningssystem för ISO-certifiering enligt 27000 och sårbarhetsanalyser.

FYSISK SÄKERHET

 

Bygga ett nytt kontor eller ett logistiklager för högvärdiga produkter? Inga problem, vi hjälper dig med projektet.

SÄKERHETSSYSTEM​

 

Vi hjälper dig att analysera dina behov och designa dina säkerhetssystem som till exempel larmsystem, CCTV, passersystem, porttelefoni, korttillverkning, besökshantering etc.

SÄKERHETSANALYSER 
OCH RISKBEDÖMNINGAR

 

Tillhandahålla riskbedömningar och genomgångar av dina säkerhetsprogram och testa med hjälp av "red teams" för att utvärdera effektiviteten och värdet.

VÅR SYN PÅ SÄKERHET

Vi hjälper dig att identifiera dina värdefulla tillgångar, förutse oönskade händelser och bygga en riskbaserad säkerhet

program för att säkerställa att säkerhetsåtgärder finns på plats för att hantera dessa risker kostnadseffektivt. 

Vi hanterar incidenter enligt ett format för att säkerställa att det är effektivt och kommer att göra rotorsaksanalyser och implementera ändringar så att det inte kommer att hända igen. 

Vi använder vår erfarenhet för att hantera det med ett professionellt förhållningssätt så att du kan fortsätta att göra dina affärer som vanligt.

eller om du vill

"We provide peace of mind."

our_vision

Security Advisers AB är stolta medlemmar i SäkerhetsBranschen, som är en svensk branschorganisation för säkerhetsföretag med över 500 medlemmar.

Medlemmarna sysselsätter tillsammans 33 000 personer och har en årlig omsättning på 57 miljarder svenska kronor.

Security Advisers AB har tillstånd (A634.165/2021) från Polisen att sälja, installera och reparera larm och säkerhetssystem som är anslutna till godkända larmcentraler. 

ADVISERS

VÅRA RÅDGIVARE

PER LUNDKVIST
VD & Grundare
  • LinkedIn Social Icon

Efter mina trettio år i yrket har vi ett stort nätverk av specialister inom det breda området säkerhet.

CPP®- Certified Protection Professional

PSP®- Physical Security Professional

PCI®- Professional Certified Investigator

CFE - Certified Fraud Examiner

ISMS revisor/huvudrevisor ISO 27001

KONTAKTA

SECURITY ADVISERS

VÅR ADRESS

Security Advisers Sweden AB

Box 19564

104 32 Stockholm

Sverige

E-post: info@securityadvisers.se
Tel: +46 8 999887

För allmänna frågor, vänligen fyll i följande kontaktformulär:

contact
Contact Form

Thanks for your message!

bottom of page